ЦениАпартамент

Стая двойка

Стая тройка

       До 01.07.2009 и          От 01.07.2009

      след 05.09.2009          до 05.09.2009

                                         (активен сезон)

          60 лв                    80 лв

          30 лв                    40 лв

          45 лв                    60 лв